Groep

We werken met kleine groepen, zodat je tijd hebt om diepgang met elkaar te bereiken.
De groep bestaat uit mannen en vrouwen, circa 8-12 personen.