The Work van Byron Katie

Een methode van Byron Katie om lijden te verlichten door het onderzoeken van de werking van je negatieve gedachten.

Door je gedachten te geloven, ervaar je de werkelijkheid door een filter.

En je kan door The Work terug naar de Helderheid van je oorspronkelijke natuur.

Het brengt je in ‘zijn’ en aanvaarden ‘wat is’.

Via vier directe vragen die je beantwoordt vanuit je hart, vindt er een diepgaande verschuiving in jezelf plaats. Al je relaties worden hierdoor geheeld en helder in jezelf.