Voice Dialogue

Een mens leeft verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid in zijn leven zoals ouder, partner, leider, bemiddelaar en ook kwetsbare ikken zoals het kind en de puber. Deze zogenaamde subpersonen bezitten specifieke kwaliteiten. Door de diverse subpersonen aan het woord te laten en hun specifieke verhaal, gevoelens, lichaamshouding en energie bestaansrecht te geven vindt transformatie plaats en ontstaat dieper inzicht en meer levensvreugde. Zo leer je een goede manager van je mogelijkheden te worden.

Leer te ‘spelen’ met je kwetsbaarheid en je kracht!